Make your own free website on Tripod.com

MISI

Bertekad untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab kearah kecemerlangan.

 

VISI

Membentuk insan BERILMU, BERWAWASAN, BERBUDAYA CEMERLANG